POLÍTICA DE PRIVACITAT

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privadesa és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la forma en què FINQUES PALANDRIU S.L. recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - http://www.palandriu.com (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a FINQUES PALANDRIU S.L. per altres mitjans.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a FINQUES PALANDRIU S.L..

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "Accepto condicions", l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta FINQUES PALANDRIU S.L..

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

•Identitat: FINQUES PALANDRIU S.L. -Adreça postal: B17405051

•Dirección postal: Av.Pau Casals, 25-27, 17490 Llança ( GIRONA)

•Telèfon: 972120568

•Correu electrònic: finques@palandriu.com

- Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L. procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

- Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

•  Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L.  procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

•  Dades identificatives

•  Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

- Tractament del ÚS de la IMATGE

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, amb la finalitat de realitzar campanyes promocionals a través de xarxes socials mitjançant l'ús de la imatge.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

•  Consentiment de l'interessat: Ús de fotografies i vídeos on apareix la imatge d'usuaris, amb la finalitat de la realitzar campanyes de màrqueting corporatiu i. Així mateix s'informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web de l'empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l'empresa crea oportú per realitzar campanyes de màrqueting.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

•  Seran publicades a la web de l'empresa i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L. procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

•  Dades identificatives (imatge)

•  Adreces postals i electròniques,

•  Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

- Tractament de DADES de CLIENTS

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.

• Adreces postals i electròniques.

• Informació comercial.

- Tractament de dades per-MÀRQUETING-PUBLICITAT

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis mitjançant mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS...).

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

•  Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

•  Plataformes d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l'enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L. procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

• Adreces postals i electròniques

• Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

- Tractament de les dades de VIDEOVIGILANCIA

(es recomana desplegable)

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: FINQUES PALANDRIU S.L.; Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió en Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament; Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FINQUES PALANDRIU S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en FINQUES PALANDRIU S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FINQUES PALANDRIU S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FINQUES PALANDRIU S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.palandriu.com, del que és titular FINQUES PALANDRIU S.L. (d'ara endavant, Palandriu).

L'adquisició de qualssevol dels serveis comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicables en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels serveis oferts.


1. IDENTIFICACIÓ

Palandriu, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

• La seva denominació social és: FINQUES PALANDRIU S.L.
• El seu nom comercial és: Palandriu
• El seu CIF és: B17405051
• El seu domicili social és a l’ Av. Pau Casals, 25-27 - 17490 Llançà - GIRONA (ESPANYA)
• Està inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA, Tom 686, Foli 112, Secció 8, Fulla GI-13355
• Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya aicat2930

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Tel.: 972120568/622316789
• Email: finques@palandriu.com.
• Adreça postal: Av. Pau Casals 25-27, 17490 Llançà (Girona)
• Horari d’atenció:

- octubre a març de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00h
i dissabtes de 09:00 a 13:00h.
- abril i maig de dilluns a dissabte de 09:00 a 13:00h
- juny, juliol, agost i setembre de dilluns a dissabte de 09:00 a 13:00h i de 16:00 a 20:00h.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Palandriu es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu, apareixen en pantalla.

Palandriu es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, Palandriu podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, Palandriu es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada a la web www.palandriu.com i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.palandriu.com.


4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

Per a la prestació de serveis, Palandriu donarà accés de la següent forma:

Per efectuar la reserva, han d'acceptar-se les següents condicions del contracte:

Les reserves s'efectuaran a través de la pàgina web www.palandriu.com, a l'apartat de reserves, indicant les dades de l'usuari següents: nom, cognoms, telèfon de contacte, DNI (per a facturació) i correu electrònic.

A l'apartat reserves apareixeran els dies i horaris disponibles. L'usuari haurà d’assegurar-se que les dades són verídiques ja que seran utilitzats per a la confirmació de la reserva així com per a qualsevol comunicació derivada de la mateixa.

Finques Palandriu no es responsabilitzarà dels problemes causats per la falsedat d'aquestes dades.

Prèvia confirmació del pagament, Finques Palandriu farà efectiva la reserva i un dels nostres comercials es posarà en contacte amb vostè en el termini de 24/48 hores per finalitzar la reserva i ultimar la resta de detalls. En els allotjaments on hi figuri “a consultar” caldrà que es posi en contacte directament amb nosaltres. Cada reserva especifica els serveis amb els quals es consta.

Tota petició especial haurà de ser notificada abans de la data d'entrada o en el moment de formalitzar la reserva. No obstant això, en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

Una altra opció per poder formalitzar una reserva a Finques Palandriu és posar-se en contacte directament amb un dels nostres comercials via email o telefònicament, i li indicarem els passos a seguir.

Palandriu no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir a l’ USUÀRIA a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web www.palandriu.com durant la prestació del mateix.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.palandriu.com, és necessari que el client sigui major d'edat.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

1. Selecció de dates.
2. Selecció d'allotjament.
3. Indicar nombre d’ocupants.
4. Selecció de complements (opcional).
5. Introduir dades personals.
6. Seleccionar mètode de pagament.
7. Acceptar condicions generals.

El contracte serà arxivat en format electrònic.

És recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Palandriu per correu electrònic.

L'usuari rebrà a través de l'email de reserva, la confirmació d’aquesta, el contracte o la factura. En alguns casos, el contracte pot enviar-se per correu ordinari.

FACTURACIÓ

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic.

El client la rebrà per email i podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment per email per rebre la factura en paper.


6. LLIURAMENT

La prestació del servei es durà a terme de la següent manera:

Presenti's a les nostres oficines, situades en l' Av. Pau Casals 25-27 on haurà de pagar l' import restant de la reserva, juntament amb la fiança i la taxa turística (0,90€/persona/dia) on li seran lliurades les claus de l'allotjament. Posteriorment l’ acompanyarem fins a l'allotjament. Li recordem que l'entrada serà sempre de 16:00h a 20:00h; si vostè creu que arribarà en un horari diferent ens ho haurà de comunicar amb anterioritat.

L'hora de sortida serà sempre com a màxim a les 10:00h, és per això que hauran de passar per les nostres oficines abans d'aquesta hora per retornar les claus de l'allotjament, ja que la revisió es farà posteriorment a la seva sortida.

La fiança serà abonada mitjançant targeta bancària o efectiu; no obstant això, si s'abona en efectiu ens hauran de facilitar un número de compte, per tal de procedir a 

la devolució. Sempre que no hi hagi cap desperfecte a l'allotjament i no s'hagi fet un ús excessiu de l'aire condicionat (200Kw, superada aquesta quantitat es apart i a preu de mercat), serà retornada en el termini màxim d'una setmana, a comptar des del dia de la seva sortida.

A tots els apartaments s'accepten animals, tret que en la descripció de l'allotjament s'hi indiqui el contrari. Cada mascota tindrà un cost extra de 30€ i s’haurà d’ especificar en el moment de formalitzar la reserva.

Disposem de serveis opcionals tals com a barbacoa, llençols, llit extra, bressol de viatge, etc. El preu d'aquests serveis no està inclòs en la reserva, però tindrà l'opció d'afegir-los en el moment de realitzar la reserva.

La quantitat màxima d'ocupants està establerta al moment de realitzar la reserva i en cap cas podrà ser superada excepte avís previ a l'agència.

 

Condicions de cancel·lació:  

 

En cas d'anul·lació de la reserva, l'agència es quedarà les següents quantitats i s'aplicaran sobre el dipòsit efectuat (50% del lloguer):

• 5% quan l'anul·lació es faci amb més de 60 dies d'antelació amb un mínim de 100€.
• 25% quan l'anul·lació es faci entre 30 i 60 dies d'antelació amb un mínim de 100€.
• 50% quan l'anul·lació es faci en un termini igual o inferior a 30 dies amb un mínim de 100€.
• 100% quan l'anul·lació es faci en un termini igual o inferior a 15 dies amb un mínim de 100€.

Si l'usuari no ha ocupat l'allotjament passades 24h a partir de la data inicial del contracte, si aquest no ha avisat del seu retard el contracte es considerarà nul i l'agència podrà disposar novament de l'allotjament sense dret per part de d’inquilí a cap reclamació ni reemborsament.

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.palandriu.com vindran expressats en Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d'impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els serveis així com les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s'ofereixen a www.palandriu.com.

• Els serveis no tenen l' IVA inclòs.
• Altres despeses addicionals: no inclou la taxa turística (0,90 € persona/dia per a majors de 16 anys).

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.


10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afectarà a aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.


11. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client bé en el número de telèfon 972120568 o bé a través de l'adreça de correu electrònic finques@palandriu.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel què es disposa a la legislació espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina web, en general, i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI. En el cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació.
- Llei 26/1984, de 19 de juliol, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments.
- Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres idiomes d’aquesta pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d'aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.

La llengua utilitzada serà el Castellà