Condicions de reserva

Interpretació de les tarifes

Els preus mostrats en la pàgina web són per apartament i dia.

Preus per a estades curtes

Les estades inferiors a 7 dies han de ser consultades prèviament, per a la seva posterior aprovació, sempre que no siguin inferiors a 4 nits .

Privacitat de les seves dades

Les seves dades personals rebran el tracte que els correspon d´acord amb la llei de protecció de dades , i en cap cas seran cedides a terceres parts per a cap tipus d´acció comercial o d´una altra naturalesa .

Condicions de cancel·lació

En cas d’anulació de la reserva l’agència es quedarà les següents quantitats i s’aplicaran sobre el dipòsit efectuat (50% del lloguer):

5% quan la anul·lació es faci amb més de 60 dies d’antelació amb un mínim de 100€
25% quan la anul·lació es faci entre 30 i 60 dies d’antelació amb un mínim de 100€
50% quan la anul·lació es faci en un plaç igual o inferior a 30 dies amb un mínim de 100€
100% quan la anul·lació es faci en un plaç igual o inferior a 15 dies amb un mínim de 100€
En cas de força major, entenem pandèmies, catàstrofes, etc l’agencia es quedara 100€ de despesses de gestió sense cap data límit d’ anul.lació.
Si l´usuari no ha ocupat l´allotjament passades 24 hores a partir de la data inicial del contracte, si aquest no ha avisat del seu retard, el contracte es considerarà nul i l´agència podrà disposar novament de l’allotjament sense dret per part del llogater a cap reclamació ni reemborsament.

Peticions especials

Totes les peticions especials hauran de ser notificades abans de la data d´entrada o en el moment de formalitzar la reserva. No obstant en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

Fiança

A l´entrada del allotjament es lliurarà una quantitat en concepte de fiança que serà retornada íntegrament y posteriorment a la sortida, llevat que s´hagi produït algun tipus de desperfecte o s’hagi fet un ús excessiu de l’aire condicionat (200 KW/setmana)

Horaris

L´entrada als apartaments es realitza a partir de les 16:00 hores i fins les 19:00. La sortida dels apartaments és, com a màxim, a les 10:00 del matí .

Màxima quantitat d´ocupants

La quantitat màxima d´ocupants està establerta en el moment de realitzar la reserva i en cap cas podrà ser superada, tret avís previ a l´agència.


OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.palandriu.com, del que és titular FINQUES PALANDRIU S.L. (d'ara endavant, Palandriu).

L'adquisició de qualsevol dels serveis comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicables en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels serveis oferts.


1. IDENTIFICACIÓ

Palandriu, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

• La seva denominació social és: FINQUES PALANDRIU S.L.

• El seu nom comercial és: Palandriu

• El seu CIF és: B17405051

• El seu domicili social és a l’ Av. Pau Casals, 25-27 - 17490 Llançà - GIRONA (ESPANYA)

• Està inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA, Tom 686, Foli 112, Secció 8, Fulla GI-13355

• Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya aicat 2930


2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Tel.: 972120568/622316789

• Email: finques@palandriu.com.

• Adreça postal: Av. Pau Casals 25-27, 17490 Llançà (Girona)

• Horari d’atenció:

- octubre a març de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00h i dissabtes de 09:00 a 13:00h.

- abril i maig de dilluns a dissabte de 09:00 a 13:00h

- juny, juliol, agost i setembre de dilluns a dijous de 09:00 a 13:00h i de 16:00 a 19:00h. Divendres i dissabte de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Palandriu es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu, apareixen en pantalla.

Palandriu es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, Palandriu podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, Palandriu es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada a la web www.palandriu.com i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.palandriu.com.


4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

Per a la prestació de serveis, Palandriu donarà accés de la següent forma:

Per efectuar la reserva, han d'acceptar-se les següents condicions del contracte:

Les reserves s'efectuaran a través de la pàgina web www.palandriu.com, a l'apartat de reserves, indicant les dades de l'usuari següents: nom, cognoms, telèfon de contacte, DNI (per a facturació) i correu electrònic.

A l'apartat reserves apareixeran els dies i horaris disponibles. L'usuari haurà d’assegurar-se que les dades són verídiques ja que seran utilitzats per a la confirmació de la reserva així com per a qualsevol comunicació derivada de la mateixa.

Finques Palandriu no es responsabilitzarà dels problemes causats per la falsedat d'aquestes dades.

Prèvia confirmació del pagament, Finques Palandriu farà efectiva la reserva i un dels nostres comercials es posarà en contacte amb vostè en el termini de 24/48 hores per finalitzar la reserva i ultimar la resta de detalls. En els allotjaments on hi figuri “a consultar” caldrà que es posi en contacte directament amb nosaltres. Cada reserva especifica els serveis amb els quals es consta.

Tota petició especial haurà de ser notificada abans de la data d'entrada o en el moment de formalitzar la reserva. No obstant això, en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

Una altra opció per poder formalitzar una reserva a Finques Palandriu és posar-se en contacte directament amb un dels nostres comercials via email o telefònicament, i li indicarem els passos a seguir.

Palandriu no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir a l’ USUÀRIA a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web www.palandriu.com durant la prestació del mateix.


5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.palandriu.com, és necessari que el client sigui major d'edat.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

1. Selecció de dates.

2. Selecció d'allotjament.

3. Indicar nombre d’ocupants.

4. Selecció de complements (opcional).

5. Introduir dades personals.

6. Seleccionar mètode de pagament.

7. Acceptar condicions generals.

El contracte serà arxivat en format electrònic.

És recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Palandriu per correu electrònic.

L'usuari rebrà a través de l'email de reserva, la confirmació d’aquesta, el contracte o la factura. En alguns casos, el contracte pot enviar-se per correu ordinari.


FACTURACIÓ

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic.

El client la rebrà per email i podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment per email per rebre la factura en paper.


6. LLIURAMENT

La prestació del servei es durà a terme de la següent manera:

Presenti's a les nostres oficines, situades en l' Av. Pau Casals 25-27 on haurà de pagar la fiança i la taxa turística (1€/persona/dia) on li seran lliurades les claus de l'allotjament. Li recordem que l'entrada serà sempre de 16:00h a 20:00h; si vostè creu que arribarà en un horari diferent ens ho haurà de comunicar amb anterioritat.

L'hora de sortida serà sempre com a màxim a les 10:00h, és per això que hauran de passar per les nostres oficines abans d'aquesta hora per retornar les claus de l'allotjament, ja que la revisió es farà posteriorment a la seva sortida.

La fiança serà abonada mitjançant targeta bancària o efectiu; no obstant això, si s'abona en efectiu ens hauran de facilitar un número de compte, per tal de procedir a la devolució. Sempre que no hi hagi cap desperfecte a l'allotjament i no s'hagi fet un ús excessiu de l'aire condicionat (200Kw, superada aquesta quantitat es apart i a preu de mercat), serà retornada en el termini màxim d'una setmana, a comptar des del dia de la seva sortida.

A tots els apartaments s'accepten animals, tret que en la descripció de l'allotjament s'hi indiqui el contrari. Cada mascota tindrà un cost extra de 50€ i s’haurà d’ especificar en el moment de formalitzar la reserva.

Disposem de serveis opcionals tals com a barbacoa, llençols, llit extra, bressol de viatge, etc. El preu d'aquests serveis no està inclòs en la reserva, però tindrà l'opció d'afegir-los en el moment de realitzar la reserva.

La quantitat màxima d'ocupants està establerta al moment de realitzar la reserva i en cap cas podrà ser superada excepte avís previ a l'agència.


Condicions de cancel·lació:

En cas d'anul·lació de la reserva, l'agència es quedarà les següents quantitats i s'aplicaran sobre el dipòsit efectuat (50% del lloguer):

• 5% quan l'anul·lació es faci amb més de 60 dies d'antelació amb un mínim de 100€.

• 25% quan l'anul·lació es faci entre 30 i 60 dies d'antelació amb un mínim de 100€.

• 50% quan l'anul·lació es faci en un termini igual o inferior a 30 dies amb un mínim de 100€.

• 100% quan l'anul·lació es faci en un termini igual o inferior a 15 dies amb un mínim de 100€.

Si l'usuari no ha ocupat l'allotjament passades 24h a partir de la data inicial del contracte, si aquest no ha avisat del seu retard el contracte es considerarà nul i l'agència podrà disposar novament de l'allotjament sense dret per part de d’inquilí a cap reclamació ni reemborsament.


7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.palandriu.com vindran expressats en Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d'impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els serveis així com les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s'ofereixen a www.palandriu.com.

• Els serveis no tenen l' IVA inclòs.

• Altres despeses addicionals: no inclou la taxa turística (1 € persona/dia per a majors de 16 anys).

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.


10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afectarà a aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.


11. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client bé en el número de telèfon 972120568 o bé a través de l'adreça de correu electrònic finques@palandriu.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel què es disposa a la legislació espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina web, en general, i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI. En el cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació.

- Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEO Y DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016.

- Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres idiomes d’aquesta pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d'aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.

La llengua utilitzada serà el Castellà