Interpretació de les tarifes

Els preus mostrats en la pàgina web són per apartament i dia.

Preus per a estades curtes

Les estades inferiors a 7 dies han de ser consultades prèviament , per a la seva posterior aprovació, sempre que no siguin inferiors a 4 nits .

Privacitat de les seves dades

Les seves dades personals rebran el tracte que els correspon d´acord amb la llei de protecció de dades , i en cap cas seran cedides a terceres parts per a cap tipus d´acció comercial o d´una altra naturalesa .

Condicions de cancel·lació

En cas d’anulació de la reserva l’agència es quedarà les següents quantitats i s’aplicaran sobre el dipòsit efectuat (50% del lloguer):

Si l´usuari no ha ocupat l´allotjament passades 24 hores a partir de la data inicial del contracte, si aquest no ha avisat del seu retard, el contracte es considerarà nul i l´agència podrà disposar novament de l’allotjament sense dret per part del llogater a cap reclamació ni reemborsament.

Peticions especials

Totes les peticions especials hauran de ser notificades abans de la data d´entrada o en el moment de formalitzar la reserva. No obstant en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

Fiança

A l´entrada del allotjament es lliurarà una quantitat en concepte de fiança que serà retornada íntegrament y posteriorment a la sortida, llevat que s´hagi produït algun tipus de desperfecte o s’hagi fet un ús excessiu de l’aire condicionat (200 KW/setmana)

Horaris

L´entrada als apartaments es realitza a partir de les 16:00 hores i fins les 20:00. La sortida dels apartaments és, com a màxim, a les 10:00 del matí .

Màxima quantitat d´ocupants

La quantitat màxima d´ocupants està establerta en el moment de realitzar la reserva i en cap cas podrà ser superada, tret avís previ a l´agència.